Jeśli zostałeś niesłusznie aresztowany lub pozbawiono Cię wolności, możesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wniosek należy złożyć w ciągu roku od zakończenia postępowania, które zostało umorzone lub zakończone wyrokiem uniewinniającym.

Oczywiste, że żadna kwota nie jest w stanie całkowicie zrekompensować cierpień związanych z niesłusznym pozbawieniem wolności. Sądy uwzględniają jednakże rozmiar krzywdy, czas izolacji oraz negatywne następstwa zarówno dla osoby nią dotkniętej, jak i jej najbliższych. Dodatkowo, jeżeli niesłuszne pozbawienie wolności wiązało się z utratą pracy, również i ten fakt jest brany pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania.

W sprawie prowadzonej przez kancelarię, Sąd Okręgowy przyznał kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania przekraczającą 70 000 złotych. W ocenie Sądu kwota ta w części zrekompensuje negatywne skutki niesłusznego pozbawienia wolności.

Powiązane artykuły

Post Not Found.

Dodaj komentarz