ADWOKAT LUBELSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

PAWEŁ OLSZAK

§

§

Prawo cywilne

Reprezentacja przed sądem, prowadzenie postępowań procesowych i nieprocesowych, w tym m. in. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego.

Prawo gospodarcze

Sporządzanie umów i projektów aktów prawnych, reprezentowanie przed sądem, obsługa prawna firm i przedsiębiorstw. Również rejestracje, przekształcenia i likwidacje spółek.

Prawo rodzinne

M. in. Postępowania o separację, rozwód, podział majątku, alimenty.  Również o ustanowienie opiekuna, uznanie dziecka i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo karne

Pomoc w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania. Obrona klienta na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego oraz wykonawczego, wnioski o dozór elektroniczny, odroczenie kary, przerwę w karze, ułaskawienie, przedterminowe zwolnienie.

Prawo administracyjne

Doradztwo w kwestiach administracyjnych, sporządzanie odwołań, skarg i skarg kasacyjnych, reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo medyczne

Sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgniarek i położnych, odszkodowań, zadośćuczynień i rent. M. in. sprawy dotyczące błędów lekarskich i przymusowego poddawania leczeniu. Także pomoc prawna dla podmiotów medycznych.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Olszak

ul. Staszica 5
20-081 Lublin
NIP: 712-30-62-309

info@adwokat-olszak.pl

+48 509 228 303

§

KILKA SŁÓW O MNIE

Swoją wiedzę prawniczą zdobywałem zarówno w Polsce jak i zagranicą. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowałem również na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze w ramach międzynarodowego programu ELPIS I.

Pracę magisterską pod tytułem „Ochrona praw i wolności człowieka w Polsce” napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Skrzydło, obroniłem ją w roku 2013 roku. Aplikację adwokacką odbyłem pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – adw. Stanisława Estreicha.

Szczególnie interesuje się prawem medycznym.

Paweł Olszak