ADWOKAT LUBELSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

PAWEŁ OLSZAK

§

§

Prawo cywilne

Reprezentacja przed sądem, prowadzenie postępowań procesowych i nieprocesowych w tym m. in, odszkodowania, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego.

Prawo gospodarcze

Sporządzanie umów i projektów aktów prawnych, reprezentowanie przed sądem, obsługa prawna firm i przedsiębiorstw. Również rejestracje, przekształcenia i likwidacje spółek.

Prawo rodzinne

M. in. majątkowe umowy małżeńskie, separacje, rozwody, podział majątku, alimenty.  Również adopcje, ustanowienie opiekuna, uznanie dziecka i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo karne

Pomoc w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania. Obrona klienta na etapie postępowania przygotowawczego i  postępowania sądowego, wnioski o odroczenia kar, ułaskawienie, przedterminowe zwolnienie.

Prawo administracyjne

Doradztwo w kwestiach administracyjnych, sporządzanie odwołań skarg i skarg kasacyjnych, reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo medyczne

Sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, odszkodowań, zadośćuczynień i rent. M. in. sprawy dotyczące błędów lekarskich i przymusowego poddawania leczeniu. Także pomoc prawna dla podmiotów medycznych.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Olszak

ul. Staszica 5
20-081 Lublin
NIP: 712-30-62-309

info@adwokat-olszak.pl

+48 509 228 303

§

KILKA SŁÓW O MNIE

Swoją wiedzę prawniczą zdobywałem zarówno w Polsce jak i zagranicą. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowałem również na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze w ramach międzynarodowego programu ELPIS I.

Pracę magisterską pod tytułem „Ochrona praw i wolności człowieka w Polsce” napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Skrzydło, obroniłem ją w roku 2013 roku. Aplikację adwokacką odbyłem pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – adw. Stanisława Estreicha.

Szczególnie interesuje się prawem medycznym.

Paweł Olszak