System dozoru elektronicznego (SDE) stanowi kluczowe narzędzie w egzekwowaniu kar pozbawienia wolności, umożliwiając skazanym odbywanie kary w miejscu zamieszkania zamiast w Zakładzie Karnym.

Czym jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego (SDE) umożliwia precyzyjne monitorowanie miejsca pobytu osoby skazanej przebywającej na wolności za pomocą elektronicznego nadajnika (tzw. bransoletki). Jego głównym celem jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad skazanymi.

Zasady funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego

Osoba skazana może być objęta dozorem elektronicznym za zgodą sądu penitencjarnego (np. Sądu Okręgowego w Lublinie), uwzględniając różnorodne czynniki – oprócz warunków formalnych, takie jak charakter przestępstwa czy profil osobowościowy skazanego.

Zgodnie z art. 43la Kodeksu Karnego Wykonawczego, sąd może wydać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, m.in.:

  • długość kary pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy lub jest krótsza niż 3 lata, przy pozostałych nie więcej niż 6 miesiącach do zakończenia kary;
  • skazany ma stałe miejsce zamieszkania;
  • pełnoletnie osoby wspólnie zamieszkujące wyraziły zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez skazanego;
  • brak przeszkód technicznych;
  • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary;
  • brak okoliczności uniemożliwiających odbycie kary w SDE, takich jak multirecydywa (art. 64 § 2 k.k.), recydywa z wcześniejszym popełnieniem przestępstwa zgwałcenia lub zabójstwa (art. 64a k.k.), stały dochód z przestępstwa lub popełnienie przestępstwa w grupie przestępczej (art. 65 k.k.).

Skazany objęty systemem dozoru elektronicznego może opuszczać miejsce zamieszkania maksymalnie przez 12 godzin dziennie, co ustala sąd i kurator w harmonogramie. Naruszenie tych ustaleń może skutkować uchyleniem zezwolenia na dozór elektroniczny i zarządzeniem odbycia pozostałej części kary w więzieniu.

Powiązane artykuły

Odszkodowania dla dzieci...

W dniu 30 marca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę, z dnia 23...

Ustawa o przeciwdziałaniu...

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...

Art. 71 ustawy o...

Przepis art. 71 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje szczególny tryb...

Dodaj komentarz