Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest niezgodny z Konstytucją. Wyrok ten może mieć znaczące konsekwencje dla osób skazanych na podstawie art. 178a § 4 k.k., które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał stwierdził, że dotychczasowy przepis nakazujący Sądom orzeczenie dożywotniego zakazu za ponowne skazanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków (art. 178a § 4 k.k.) ograniczał Sądy w badaniu okoliczności sprawy. Taki przepis wpływał na sferę orzeczniczą, prowadząc do niesprawiedliwego zrównania wszystkich spraw tego rodzaju.

Skutki Wyroku

Wyrok Trybunału jest podstawą do wznowienia postępowania karnego w tych sprawach, tj. dotyczących art. 178a § 4 k.k.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do ponownego rozpatrzenia wielu spraw, co może wpłynąć na wiele osób skazanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

Powiązane artykuły

Odszkodowania dla dzieci...

W dniu 30 marca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę, z dnia 23...

Ustawa o przeciwdziałaniu...

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...

Art. 71 ustawy o...

Przepis art. 71 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje szczególny tryb...

Dodaj komentarz